Usluga erodiranja bakrenom elektrodom i izrada elektroda. Erodiranje je odličan način za obradu teških metala, izradu neobičnih oblika i različitih veličina jer ne postoje sile rezanja. Na raspolaganju su dostupna dva erozimata marke AEG Elotherm.